Предвыборная программа Коновалюка В. И.

Коновалюк Валерий ИльичПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ КОНОВАЛЮКА В.І. «НОВА УКРАЇНА»

Я подав у відставку і пішов з політики восени 2012 року, засудивши діяльність Президента В. Януковича та його оточення, які не виконували свої програмні зобов’язання перед українським суспільством та створили кримінально-корупційну систему влади.

Сьогодні я прийняв рішення повернутись у політику, тому що вперше з часів отримання Незалежності країна впритул наблизилася до розпаду та громадянського протистояння. Нинішній склад Верховної Ради остаточно втратив довіру народу та привів країну до гострої політичної кризи.
 
Я повертаюся, щоб зупинити хаос та безлад у державі, захистити громадян від насилля, а країну –  від війни та втрати суверенітету.

Я повертаюся, щоб зробити політику моральною, чесною та ефективною. Треба змінити державну систему, за якої одні й ті ж самі політики багато років зраджують людей, розподіляючи ролі між владою та опозицією.

Я повертаюся з метою виконати все, що не реалізовано в передвиборній програмі «Україна для людей», яку підтримали на останніх виборах Президента України понад дванадцять мільйонів громадян, щоб довести, що політика має і повинна бути відповідальною.

Як громадянин і як політик я беру на себе зобов’язання виконати все, щоб повернути довіру суспільства до влади. Головною метою і принципом моєї діяльності має стати оновлена Україна.

 • ЕФЕКТИВНА ВЛАДА – ПЕРШИЙ КРОК ДО ОНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

Впевнений, що у цей складний час народ України довірить мені відповідальну справу подолання катастрофічних наслідків політичної кризи та збереження цілісності країни. Я готовий використати свій багаторічний досвід і знання на благо рідної держави та суспільства.

Я НЕ ЗАЙМАВ ЖОДНИХ ДЕРЖАВНИХ ПОСАД, ХОЧА БАГАТО РОКІВ ЯК НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ ПРАЦЮВАВ НА НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ. ЗА ЦЕЙ ЧАС Я ОБЄДНАВ БАГАТО ОДНОДУМЦІВ В ЄДИНУ ВІДПОВІДАЛЬНУ КОМАНДУ, ГОТОВУ ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТУ.    

 • СИЛЬНА ЕКОНОМІКА – УСПІШНА КРАЇНА

УКРАЇНА ПОВИННА ЗА 10 РОКІВ УВІЙТИ ДО 20 НАЙБІЛЬШ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН СВІТУ (G 20).

Стрижневим питанням динамічних перетворень стане застосування ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ. Національна економіка потребує масштабного залучення нових ідей, сучасних технологій та достатніх фінансових ресурсів. Першочерговим завданням найближчих років є масштабна модернізація національного виробництва, впровадження енергозбереження, зростання продуктивності праці, зміцнення конкурентних позицій вітчизняного виробника на зовнішніх товарних ринках.

Починаючи з 2015 року, гарантую щорічне зростання ВВП на 5-7%, збільшення частки інноваційно активних підприємств, збільшення прямих іноземних інвестицій в Україну до 50 млрд. дол. США у 2019 році.

Стійке економічне зростання сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення, зростанню заробітної плати, забезпеченню цінової та валютно-курсової стабільності. Узгоджена державна антиінфляційна політика дозволить забезпечити значне зниження темпів інфляції, починаючи з 2015 року. Забезпечу пріоритетність стимулювання підприємств малого і середнього бізнесу шляхом надання доступу до кредитних ресурсів, зменшення податкового навантаження, у тому числі значне зниження податкових платежів для підприємств, які створюють нові робочі місця. Малий та середній бізнес потребують не лише уваги, а й захисту з боку держави.

Доб’юся прийняття нового Податкового кодексу, зроблю Україну найбільш інвестиційно привабливою у Східній Європі:

 • податкові канікули для малого бізнесу на 3 років;
 • зниження ПДВ до 15% з 2015 року;
 • щорічне зниження з 2015 року податку на прибуток на 1% до 16%.

Забезпечу реалізацію національної програми відродження українського села:

 • юридичну гарантію захисту прав на землю;
 • своєчасну виплату державних дотацій вітчизняним сільгоспвиробникам;
 • компенсацію процентів за кредитами інвесторам сільгосппроектів.

Створю пільгові умови для залучення інвестицій у розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості, газифікацію сільських населених пунктів, будівництво автошляхів, медичних і освітніх закладів – забезпечу високий рівень соціальних стандартів для кожного громадянина України незалежно від його місця проживання.

Динамічний розвиток економіки, збільшення надходжень до Державного бюджету України нададуть необхідні ресурсні можливості для запровадження ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, якісного піднесення життєвого рівня громадян України.

              3. ВІД СОЦІАЛЬНОЇ НЕЗАХИЩЕНОСТІ – ДО ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ!

Держава повинна стати надійним гарантом гідного рівня життя своїх громадян.

Я і моя команда наповнимо реальним змістом проголошений у Конституції України фундаментальний принцип визнання людини найвищою соціальною цінністю, пріоритетності її конституційних прав, свобод і законних інтересів.

Запроваджу принципово нову державну стратегію надання соціальних гарантій громадянам упродовж усього життя.

Забезпечу формування на законодавчому рівні та гарантування цінової стабільності і доступності для кожної людини:

 • державного «антикризового» продовольчого кошика – переліку продуктів харчування, захищених державою від цінових коливань (хліб, овочі, олія, молочні продукти, цукор, круп’яні вироби);
 • державного «антикризового» медичного кошика – переліку життєво важливих лікарських засобів та медичних послуг (якісна швидка медична допомога, життєво важливі медичні препарати).

Створити умови для розвитку профспілкового руху, трудового потенціалу та схвалення нового Трудового кодексу України.

3.1 Майбутнє народжується в родині

МОЯ МЕТА – П’ЯТДЕСЯТ МІЛЬЙОНІВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ВЖЕ У 2020 РОЦІ.

Кожна дитина повинна мати родину.

Гарантую системну і довгострокову підтримку української родини.

Починаючи з 2015 року, протягом трьох наступних років:

 • допомога при народженні першої дитини буде збільшена до 50 тис. грн., другої – до 100 тис. грн., третьої та кожної наступної дитини – до 150 тис. грн.;
 • поступове підвищення щомісячних соціальних виплат на кожну дитину: при досягненні нею 3-річного віку і до 13 років родина отримуватиме щомісячно до 500 грн., а з 13 до 18 років – до 1000 грн.

Кожній дитині – гарантоване місце у дитячому садку.

Кардинальна зміна ЯКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ, всієї демографічної ситуації надасть можливість відновити людський потенціал країни.

Трудові мігранти зможуть повернутися до своїх родин.

3.2 Освіта – гідна інвестиція в майбутнє!

На законодавчому рівні гарантую збільшення кількості бюджетних місць у державних вищих навчальних закладах до 75 %. Створю належні умови для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення широкого доступу талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей батьків.

Протягом 10 років принаймні 3 українські університети повинні увійти до світового рейтингу 500 найкращих вищих навчальних закладів.

Насамперед буде забезпечено:

 • відмову від системи обов’язкового зовнішнього оцінювання для вступу до вищих навчальних закладів;
 • зменшення показника наповнюваності шкільних класів, що збереже 2000 сільських шкіл.3.3 Доступне житло

Серед пріоритетних напрямків моєї діяльності — збільшення житлового фонду України, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ.

Створю умови для відродження іпотечного кредитування з фіксованою ставкою не більше 5 % на рік.

Держава повинна сформувати потужне замовлення на будівництво соціального житла. За 10 років буде збудовано 1 млн. квартир для молоді, працівників бюджетної сфери, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями.

3.4 Державна пенсія: гарантоване повноцінне життя

ГАРАНТУЮ:

 • встановлення мінімальних розмірів пенсій, які забезпечуватимуть базові потреби кожної людини: житло, їжа, лікування;
 • підвищення соціальних стандартів для задоволення культурних потреб і можливості придбання товарів довгострокового споживання;
 • створення умов для повноцінного відпочинку і туризму;
 • захист прав працюючих пенсіонерів;
 • відміну пільг при нарахуванні пенсій для високопосадовців.

5. ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ – ВПЕВНЕНЕ МАЙБУТНЄ

Забезпечу поетапне збільшення обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров’я до загальноєвропейського рівня (10% ВВП).

Раз і назавжди викореню започатковану владою ганебну практику поборів з хворих за отримання медичних послуг.

Посилю державний контроль за якістю медичних послуг та препаратів. Захищу громадян від цінових стрибків на ринку лікарських засобів. Гарантую якісну безкоштовну екстрену медичну допомогу. Інститут сімейного лікаря стане основою сучасної системи медичної допомоги.

                 5. ВІД ВЛАДИ ЧИНОВНИКІВ — ДО ВЛАДИ НАРОДУ!

Місцеве самоврядування повинно стати надійним та міцним фундаментом народовладдя. Принципово важливе розширення повноважень місцевих рад, максимальне усунення бюрократичного апарату від вирішення питань розвитку територіальних громад. Виступаю за децентралізацію влади, реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування.

6. ДВІ МОВИ – ОДНА КРАЇНА!

Прагну реального утвердження в Україні європейських стандартів демократії, неухильного забезпечення прав і свобод людини. Виступаю за надання російській мові статусу другої державної. Я — послідовний прихильник цивілізованого вирішення цього питання, здійснення збалансованої державної мовної політики, яка адекватно реагує на мовні потреби суспільства, відповідає загальновизнаним нормам міжнародного права, Європейській хартії регіональних мов або мов меншин.

                 7. СУЧАСНА АРМІЯ — БЕЗПЕКА КРАЇНИ

Гарантую відродження Української армії.

Забезпечу переозброєння армії сучасними видами озброєння, використовуючи вітчизняні розробки, високі технології і виробничі потужності оборонного комплексу країни.

В першочерговому порядку будуть забезпечені житлом безквартирні офіцери. Запроваджу порядок отримання молодими офіцерами житла протягом першого року служби.

              8. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА: ВІДКРИТІСТЬ І ДОБРОСУСІДСТВО

Головним завданням національної зовнішньої політики вважаю збереження позаблокового статусу України та недопущення створення на території нашої держави військового полігону для геополітичної боротьби Росії та Заходу.

Враховуючи сучасні геополітичні реалії, переконаний у тому, що позаблоковий статус України є ключовим елементом національної безпеки, гарантом піднесення її міжнародного впливу і авторитету. Відновлю дружні та взаємовигідні відносини з Російською Федерацією, країнами СНД, забезпечу стратегічне партнерство зі США, ЄС, країнами „Великої двадцятки”.

* * *

Забезпечу вдосконалення механізмів державної влади, зміцнення засад парламентаризму і демократії, реформування системи правосуддя. Продовжу рішучу боротьбу з корупцією та тіньовою економічною діяльністю. Прагнучи до суспільного прогресу, й надалі захищатиму конституційне право громадян на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

 

 УКРАЇНА ПОСЯДЕ ГІДНЕ МІСЦЕ У СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ. ОБ’ЄДНАВШИ НАШІ СПІЛЬНІ ЗУСИЛЛЯ, МИ ПОБУДУЄМО НОВУ — УСПІШНУ ТА ЗАМОЖНУ УКРАЇНУ!

УКРАЇНУ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ПОКОЛІНЬ!

 

 

 

Кандидат на пост

Президента України                                                                                         Коновалюк В. І.

Оставить комментарий

  Подписаться  
Уведомление о